Sender trykkerikonkurs til påtalemyndigheten

Underslag og langvarig drift for kreditors regning er to av forholdene som påpekes i bostyrers innberetning etter konkursen i Brynestavanger Offset AS. Bostyrer Hogne Skjerpe har sendt saken til påtalemyndigheten.