Givergleden størst blant troende

Ingen frivillige organisasjoner får så stor andel gaver som religiøse organisasjoner.