Mot statlige bankoppkjøp i Irland

Irlands tre største banker vil trolig alle være eid av staten når tiltakene i redningspakken for landets kriserammede økonomi er gjennomført.