• Pål Christensen

Ungdom svikter sikre yrker

Sikker jobb er ikke godt nok agn i sjømatbransjen. Der er det fire lærlingeplasser for hver søker, til tross for at det er en bransje i vekst. I mediebransjen er det motsatt.