Kværner frifunnet i voldgiftssak i USA

Amerikansk rett har frifunnet Kværner og selskapets samarbeidspartnere i en voldgiftssak. Kværner slipper dermed å betale 850 millioner kroner.