Lånekassen senker fastrenten

Lånekassen følger fallet i pengemarkedet og senker fastrenten tildet laveste nivået på to år. Lånekassen senker nemligfastrentetilbudet med 0,8 prosentpoeng fra 1. januar.