Nordsjøolje over 32 dollar

Prisen på nordsjøolje har passert 32 dollar, og den norske staten dobler oljeinntektene i forhold til Gudmund Restads regnestykke i Statsbudsjettet.