Oljeselskaper risikerer sitt omdømme

Høy profil på menneskerettigheter og miljø kan slå tilbake som en boomerang på omdømmet til oljeselskaper som svikter sitt samfunnsansvar i undertrykkende regimer.