Tror på vekst etter 2003

De internasjonale prisene på landbruksprodukter har holdt seg på et historisk lavt nivå de siste årene, noe som har svekket bøndenes inntjening og investeringsvilje. Dette har rammet Kverneland ASA med full tyngde fordi selskapet er en av verdens ledende leverandører av produksjonsutstyr tillandbruket.