Økt import, man trolig ingen strømkrise

Selv om kraftmagasinene er aldri så velfylte i år, blir Norge stadig mer avhengig av å importere strøm. Årsaken er at forbruket har økt gjennomsnittlig 1,4 prosent de siste ti årene, mens kraftproduksjonen ikke har klart å henge med. I et normalår produserer 210 norske kraftselskap og energiverk nå totalt rundt 114 milliarder kilowattimer årlig (TWh). Med dagens forbruk på rundt 125 TWh betyr det en årlig import av 11 TWh, eller rundt åtte prosent av forbruket.