E-portal for oljebransjen

Oljeselskapene går sammen en felles virtuelt samarbeidsnett.