Leteboringen må stanses

Natur og Ungdom mener samtykket til prøveboring i Barentshavet er et grovt brudd på forvaltningsloven. De krever at leteboringen stanses inntil deres klage er avgjort.