Foreslår momsfritak for reiselivsnæringen

Regjeringen går inn for at reiselivsnæringen skal få unntak når det senere i vår kommer forslag om å innføre moms på tjenester.