Mer olje fra Heidrun

Statoil har sendt plan for utbygging og drift av Heidrun Nord til Olje— og energidepartementet og planlegger borestart 15. august i år.