Ønsker statlig risikofond for oppdrettsnæringen

Ønsker statlig risikofond for oppdrettsnæringen