Kursfallet på Oslo Børs gir færre milllionærer

Nedturen på Oslo Børs har også gått utover millionærene. Mellom 7. mars og 18. april ble det 888 færre av dem her i landet. Det viser tall fra Verdipapirsentralen.