Kværner skal bygge om tysk raffineri

Kværner har fått en kontrakt på vel 600 millioner kroner for å bygge om Holborn-Europa Raffinerie i Hamburg.