Store overskudd i Esso og Mobil

Esso og Mobil i Norge fikk i 1999 et overskudd etter skatt på 3.198 millioner kroner, noe som er 926 millioner kroner mer enn året før.