Bankene setter opp renta

Gjensidige NOR, NordlandsBanken og Den norske Bank setter opp renta. Den største økningen kommer fra Nordlandsbanken, som hever renta med opptil 0,75 prosentpoeng.