• Fylkesordfører Janne Johnsen og leder i Næringsforeningen, Harald Minge håper mange 10. klassinger krysser av for yrkesfaglige studieretninger. Helene Andreassen

Kaizers-Janove rekrutterer fagbrev

Janove Ottesen fra Kaizers er trekkplaster når Næringsforeningen og fylkeskommunen vil samle 3000 10. klassinger for å motivere til å velge yrkesfag på videregående.