Sterk vekst for SR-bank

SR-bank rapporterer 19 prosent vekst i utlån, 13 prosent vekst i innskudd og 5700 nye kunder.