Ingen statlege gassløfte

– Eg vil ikkje utelukka at staten kan koma med bidrag til bygging av gassrøyr over Boknafjorden til Stavanger og Nord Jæren. Men eg kan i dag ikkje lova noko støtte.