- Trist utvikling

Toppsjef Terje Vareberg i SR-Bank har vært orientert om forhandlingene om kjøp av Rosenberg, og han har signalisert at banken kunne vært aktuell som en finansieringskilde i tilfelle det ble enighet.