SAS skal kutte kostnader med 4 milliarder

SAS skal kutte kostnader med over 4 milliarder svenske kroner, medfull effekt fra 2004.