Statoil øker trykket på Troll A-plattformen

Rettighetshaverne i det Statoil-opererte Troll-feltet i Nordsjøen har besluttet å utvide kompressorkapasiteten på Troll A-plattformen.