Møtene for å berge Kværner fortsetter

Arbeidet med å finne en løsning på den økonomiske krisen i Kværnerfortsatte søndag med møter mellom selskapets ledelse ogrepresentanter for store aksjonærer og banker.