Var Essos folk blinde?

Advokat Jørgen Lund spurte om de folkene Esso hadde hatt på Balder-prosjektet mens det enda var et samarbeid mellom Esso og Smedvig, var blinde.