Ser med uro på splittet norsk forhandlingsopplegg

-Vi ser med uro på at Norge kjører vidt forskjellige forhandlingsopplegg for fisk og landbruk i WTO-forhandlingene, sier småbrukarlagsleder Arne Vinje foran ministermøtet i Verdens Handelsorganisasjon (WTO).