Inmarsat blir børsnotert

Det internasjonale satellittselskapet Inmarsat, hvor blant annet Telenor er deleier, blir børsnotert mot slutten av året.