Fremdeles høy utlånsvekst

Utlånsveksten holder seg fortsatt høy, viser månedstallene fra Norges Bank.