Sola slipper unna SAS-kutt

SAS varsler kostnadsreduksjoner på 25-40 prosent utover de alleredeigangsatte tiltakene. Også Braathens og Widerøe skal senkekostnadene. Stavanger Lufthavn, Sola blir trolig ikke berørt.