To av tre tror på offentlig pensjon i 2030

Nordmenn tror oljeinntektene dekker nesten halvparten av statens inntekter. Kanskje derfor er to av tre trygge på at vi har en offentlig pensjonsordning i Norge i 2030.