EU ser rom for rentesenkning

EU mener det er mulig for Den europeiske sentralbanken å senke renten dersom inflasjonen fortsetter å synke.