Konkursbo ble til arbeidsplasser

Under nytt navn, men med samme kundeportefølje, råder optimismen hos ventilasjonsspesialisten Mollier på Lura.