Kor mange elvar er næringslivet verd?

Ingen er mot ei ut— bygging. Alle i indre Ryfylke ser samfunnsnytten av ny aktivitet. Men partane er usamde om kor mange vassdrag som skal gå med.