Gransker selvangivelser med store fradrag

Skattytere med ekstra store fradrag og mange bilag, blir i år ekstrasjekket av ligningsmyndighetene.