Opec enige om kvotekutt

Opec har oppnådd enighet om et kutt i kvotene for dagsproduksjonen på 1,5 millioner fat.