Arbeidsledigheten ned 2 prosent

Ved utgangen av mars var det 61.800 registrerte arbeidsledige, noe som tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Tallet på arbeidsledige er 2 prosent lavere enn i mars i fjor.