Nytt søksmål mot Stolt-Nielsen og Odfjell

Rederiene Stolt-Nielsen og Odfjell har fått et nytt søksmål omprissamarbeid rettet mot seg. Begge rederiene mener søksmålet ergrunnløst.