Sterk forbedring i Statoil og Hydro

Hydro er Norges skjulte perle og er sammen med Statoil blitt mye mer konkurransedyktig de siste årene.