Tause sjefer

Mennene bak telekonsernet Worldcoms vekst og fall nekter å uttale seg i høringer i Kongressen.