- Vrøvl fra Markman

Nopef-leder Leif Sande fnyser av påstandene fra Kjell Markman.