- Avklaring av eiersituasjonen for ABB viktig

— Det har lenge vært vanskelig for ABB med uklar eiersituasjon. Dette er en veldig bra løsning, mener finansanalytiker.