Folketrygdfondet avgjør Storebrands fremtid

Regjeringen vil ikke presse eller instruere Folketrygdfondet til å gå imot finske Sampos oppkjøp av Storebrand.