Første kvinnelige professor

Wenche Frølich er ansatt i professorat i ernæringsvitenskap vedAvdeling Norsk hotellhøgskole, Høgskolen i Stavanger. Hun blirdermed den første kvinnelige professor ved Avdeling Norskhotellhøgskole.