Små utslipp, store problemer

Alle måleverdiene fra Forus Energigjenvinning ligger godt under utslippsgrensene, men akkurat nå fyrer de for kråkene.