- Kjærkomne inntekter for Suldal

Ordførar Roar Obrestad er glad for utsiktene til eigedomsskatt frå det planlagde straumrettaranlegget i Kvilldal.