Rogaland best i landet på skattefri produktutvikling

Rogalandsbedriftene har for alvor fått øynene opp for skattefradraget som gis for produktutvikling.