Blåbærskall ut i verden

Basert på 12 års forskning er det bygd opp en liten, unikbiokjemisk fabrikk på Hana-bryggene. Med blåbær vil miljøet rundtSjur Svaboe erobre verden.