Skal omstille seg for 20 millioner

KUF gir 20 millioner kroner for at høyskolene skal kunne kvalifisere ansatte for nye oppgaver, og bedre ledelsen på avdelingsnivå.